۱۱ آگوست آغاز هفته جهانی " تغذیه با شیر مادر " گرامی باد.

 

  • آسفالت ضلع شمالی بلوار امام خمینی (ره) رو به پایان

    آسفالت ضلع شمالی بلوار امام خمینی (ره) رو به پایان
    عملیات آسفالت ضلع شمالی بلوار امام خمینی (ره) موسوم به چهارباغ با نظارت معاونت عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رو به اتمام است.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، پروژه اصلاح هندسی و تعریض بلوار امام خمینی به عنوان مهمترین راه ارتباطی فازهای صفر تا دو، با تلاش شهرداری پرند روزهای پایانی خود را سپری می کند و با تکمیل آن بیش از ۱۶۸۰۰ متر مربع از فضای بلوار جهت کاهش بار ترافیکی بازگشایی خواهد شد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
آسفالت ضلع شمالی بلوار امام خمینی (ره) رو به پایان
 
تاریخ: 14 تیر 1399

آسفالت ضلع شمالی بلوار امام خمینی (ره) رو به پایان
عملیات آسفالت ضلع شمالی بلوار امام خمینی (ره) موسوم به چهارباغ با نظارت معاونت عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رو به اتمام است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، پروژه اصلاح هندسی و تعریض بلوار امام خمینی به عنوان مهمترین راه ارتباطی فازهای صفر تا دو، با تلاش شهرداری پرند روزهای پایانی خود را سپری می کند و با تکمیل آن بیش از ۱۶۸۰۰ متر مربع از فضای بلوار جهت کاهش بار ترافیکی بازگشایی خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند