امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • اجرای طرح آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبداء در دبستان عقیله شهر پرند

    در ادامه اجرای طرح آموزش مدیریت پسماند در مدارس شهر پرند، این طرح در دبستان دخترانه عقیله اجرا گردید.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در این طرح دانش آموزان دبستان عقیله با حضور کارشناسان آموزش و توزیع کتاب های آموزشی با مفاهیم مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبداء و راه های کاهش تولید زباله آشنا شدند.
    مهندس آگشته هدف از اجرای این طرح را گسترش فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی و پسماندهای خشک و تر از مبداء، نهادینه کردن آموزش‌های تفکیک پسماند، ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان و حفظ پاکیزگی محیط زیست از دوران کودکی عنوان کرد و گفت: با توجه به لزوم فرهنگ سازی در زمینه پسماند، امسال با هماهنگی و همکاری مدارس و فرهنگسراهای ایمان و بهشت، طرح آموزش مدیریت پسماند در بیشتر مدارس شهر اجرایی شد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای طرح آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبداء در دبستان عقیله شهر پرند
 
تاریخ: 18 بهمن 1397

در ادامه اجرای طرح آموزش مدیریت پسماند در مدارس شهر پرند، این طرح در دبستان دخترانه عقیله اجرا گردید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در این طرح دانش آموزان دبستان عقیله با حضور کارشناسان آموزش و توزیع کتاب های آموزشی با مفاهیم مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبداء و راه های کاهش تولید زباله آشنا شدند.
مهندس آگشته هدف از اجرای این طرح را گسترش فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی و پسماندهای خشک و تر از مبداء، نهادینه کردن آموزش‌های تفکیک پسماند، ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان و حفظ پاکیزگی محیط زیست از دوران کودکی عنوان کرد و گفت: با توجه به لزوم فرهنگ سازی در زمینه پسماند، امسال با هماهنگی و همکاری مدارس و فرهنگسراهای ایمان و بهشت، طرح آموزش مدیریت پسماند در بیشتر مدارس شهر اجرایی شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند