امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • اجرای طرح آموزش مفاهیم مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبداء در مهد کودک و پیش دبستانی ریحانه النبی شهر پرند

    طرح آموزش مفاهیم مدیریت پسماند جهت کاهش مصرف، کاهش تولید زباله و تفکیک زباله از مبداء به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند در مهد کودک و پیش دبستانی ریحانه النبی اجرا شد.
     به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته هدف از اجرای این طرح را فرهنگسازی در زمینه تفکیک پسماندهای خشک و تر از مبداء و ارتقا سطح آگاهی افراد به خصوص در مدارس و خانواده ها عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه تأثیرپذیری فرهنگی در سنین کودکی بیشتر است، بنابراین دانش آموزان و کودکان، بهترین سفیران برای اشاعه فرهنگ در جامعه خواهند بود.
    شهردار پرند با اشاره به اینکه آموزش مدیریت پسماند در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: این طرح تاکنون در برخی مدارس، مهد کودک ها و فرهنگسراها اجرا شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای طرح آموزش مفاهیم مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبداء در مهد کودک و پیش دبستانی ریحانه النبی شهر پرند
 
تاریخ: 9 بهمن 1397

طرح آموزش مفاهیم مدیریت پسماند جهت کاهش مصرف، کاهش تولید زباله و تفکیک زباله از مبداء به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند در مهد کودک و پیش دبستانی ریحانه النبی اجرا شد.
 به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته هدف از اجرای این طرح را فرهنگسازی در زمینه تفکیک پسماندهای خشک و تر از مبداء و ارتقا سطح آگاهی افراد به خصوص در مدارس و خانواده ها عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه تأثیرپذیری فرهنگی در سنین کودکی بیشتر است، بنابراین دانش آموزان و کودکان، بهترین سفیران برای اشاعه فرهنگ در جامعه خواهند بود.
شهردار پرند با اشاره به اینکه آموزش مدیریت پسماند در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: این طرح تاکنون در برخی مدارس، مهد کودک ها و فرهنگسراها اجرا شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند