مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

  • اجرای طرح آموزش پسماند در دبستان علم و ایمان شهر پرند

    طرح اجرای آموزش تفکیک زباله تر و خشک، کاهش مصرف و کاهش تولید زباله که به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند در سال جاری در مدارس پرند اجرایی شده بود، در دبستان علم و ایمان نیز اجرا گردید.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، هدف از اجرای این طرح گسترش فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی و پسماندهای خشک و تر از مبداء، ارتقای سطح آگاهی افراد، آموزش صحیح افراد در مدارس و خانواده ها و جداسازی زباله های خشک و تر است و تأثیر به سزایی در کاهش حجم زباله در سطح شهر دارد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای طرح آموزش پسماند در دبستان علم و ایمان شهر پرند
 
تاریخ: 25 اسفند 1397

طرح اجرای آموزش تفکیک زباله تر و خشک، کاهش مصرف و کاهش تولید زباله که به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند در سال جاری در مدارس پرند اجرایی شده بود، در دبستان علم و ایمان نیز اجرا گردید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، هدف از اجرای این طرح گسترش فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی و پسماندهای خشک و تر از مبداء، ارتقای سطح آگاهی افراد، آموزش صحیح افراد در مدارس و خانواده ها و جداسازی زباله های خشک و تر است و تأثیر به سزایی در کاهش حجم زباله در سطح شهر دارد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند