امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • اجرای طرح توزیع باکس های کارتن پلاست در سطح ادارات شهر پرند

    به همت واحد مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری شهرداری پرند طرح توزیع سطل های کارتن پلاست در سطح برخی ادارات شهر پرند اجرا شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته هدف از اجرای این طرح را تفکیک زباله از مبدا و فرهنگ سازي در زمينه مديريت پسماند عنوان کرد و گفت: این طرح تاکنون در ارگان هاى دولتى و خصوصى از جمله شهردارى، شورای شهر، دادگسترى، ايستگاه سوخت CNG، كارتينگ بین المللی و مدارس اجرا شده است.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
اجرای طرح توزیع باکس های کارتن پلاست در سطح ادارات شهر پرند
 
تاریخ: 11 بهمن 1397

به همت واحد مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری شهرداری پرند طرح توزیع سطل های کارتن پلاست در سطح برخی ادارات شهر پرند اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مهندس آگشته هدف از اجرای این طرح را تفکیک زباله از مبدا و فرهنگ سازي در زمينه مديريت پسماند عنوان کرد و گفت: این طرح تاکنون در ارگان هاى دولتى و خصوصى از جمله شهردارى، شورای شهر، دادگسترى، ايستگاه سوخت CNG، كارتينگ بین المللی و مدارس اجرا شده است.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند