امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

  • کارگاه خلاقیت با وسایل بازیافتی در شهر پرند به صورت رایگان

    به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند و با همکاری فرهنگسراهای ایمان و بهشت، کارگاه خلاقیت با استفاده از وسایل بازیافتی برگزار می شود.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با هدف ارتقا خلاقیت و رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان و استفاده صحیح از مواد بازیافتی، کارگاه خلاقیت با استفاده از مواد دور ریختنی و بازیافتی در فرهنگسراهای ایمان و بهشت به صورت رایگان برگزار می شود.
    گفتنی است که این کارگاه دوشنبه ها در فرهنگسرای ایمان رأس ساعت ١٨ و شنبه ها در فرهنگسرای بهشت رأس ساعت ۱۱ صبح برگزار می گردد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
کارگاه خلاقیت با وسایل بازیافتی در شهر پرند به صورت رایگان
 
تاریخ: 13 تیر 1398

به همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند و با همکاری فرهنگسراهای ایمان و بهشت، کارگاه خلاقیت با استفاده از وسایل بازیافتی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با هدف ارتقا خلاقیت و رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان و استفاده صحیح از مواد بازیافتی، کارگاه خلاقیت با استفاده از مواد دور ریختنی و بازیافتی در فرهنگسراهای ایمان و بهشت به صورت رایگان برگزار می شود.
گفتنی است که این کارگاه دوشنبه ها در فرهنگسرای ایمان رأس ساعت ١٨ و شنبه ها در فرهنگسرای بهشت رأس ساعت ۱۱ صبح برگزار می گردد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند