حضرت علی علیه السلام در تعبیری زیبا و متین، خطاب به شُریح قاضی می فرماید:
«ای شُریح! مجلسِ قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می گیرند، و یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می زنند.»

هفته قوه قضائیه گرامی باد

 • شهردار جدید پرند: مهمترین تبلور شهرسازی چهره ی مردم است.

  مهندس آگشته شهردار پرند با اشاره به اینکه تبلور شهرسازی چهره ی مردم است، تصریح کرد: اگر سیستم شهرسازی خوب باشد مردم خوشحالند و در غیر اینصورت مردم غمگین خواهند بود.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند،  مهندس آگشته اظهار داشت: به عنوان شهردار پرند وظیفه خود می دانم که عملکرد من به گونه ای باشد که مردم از زندگی در شهر پرند خوشحال و مسرور باشند و یک فرایند شهرسازی خوب می تواند منجر به این امر شود.
  شهردار پرند در ادامه تاکید کرد: این روند با انسان محوری و برنامه محوری و اعتقاد به اینکه شهر را مردم می سازند، محقق خواهد شد.
  مهندس آگشته در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با یکپارچگی و اتحاد شورای اسلامی شهر پرند و هدایت فرماندار محترم شهرستان، بتوانیم با برنامه محوری و انسان محوری معضلات موجود در شهر را به فرصت و شهر پرند را به یک برند در کشور تبدیل کنیم.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
شهردار جدید پرند: مهمترین تبلور شهرسازی چهره ی مردم است.
 
تاریخ: 20 دی 1397

مهندس آگشته شهردار پرند با اشاره به اینکه تبلور شهرسازی چهره ی مردم است، تصریح کرد: اگر سیستم شهرسازی خوب باشد مردم خوشحالند و در غیر اینصورت مردم غمگین خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند،  مهندس آگشته اظهار داشت: به عنوان شهردار پرند وظیفه خود می دانم که عملکرد من به گونه ای باشد که مردم از زندگی در شهر پرند خوشحال و مسرور باشند و یک فرایند شهرسازی خوب می تواند منجر به این امر شود.
شهردار پرند در ادامه تاکید کرد: این روند با انسان محوری و برنامه محوری و اعتقاد به اینکه شهر را مردم می سازند، محقق خواهد شد.
مهندس آگشته در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با یکپارچگی و اتحاد شورای اسلامی شهر پرند و هدایت فرماندار محترم شهرستان، بتوانیم با برنامه محوری و انسان محوری معضلات موجود در شهر را به فرصت و شهر پرند را به یک برند در کشور تبدیل کنیم.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند