حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظلله العالی):
امام راحل در مواجهه با دشمنان هرگز منفعل نشد و همواره فعال و قدرتمند در مقابل آ ن ها ایستاد و تصمیم های او، شجاعانه و در عین حال مبتنی بر محاسبات عقلانی بود.

 • مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهر پرند در فازهای صفر تا دو

  شهرداری پرند طرح اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهر پرند در فازهای صفر تا دو را به مزایده عمومی گذاشته است.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، طرح اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهر پرند در فازهای صفر تا دو به مزایده عمومی گذاشته شد و به زودی این طرح پس از انتخاب شرکت و یا کانون تبلیغاتی دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می گردد.  
  بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مزایده مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مزایده به آدرس: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
  بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح یک سال، تعداد تابلوها ۸۱ عدد، مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه ۱/۰۸۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد.
  گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مزایده جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهر پرند در فازهای صفر تا دو
 
تاریخ: 12 تیر 1398

شهرداری پرند طرح اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهر پرند در فازهای صفر تا دو را به مزایده عمومی گذاشته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، طرح اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهر پرند در فازهای صفر تا دو به مزایده عمومی گذاشته شد و به زودی این طرح پس از انتخاب شرکت و یا کانون تبلیغاتی دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می گردد.  
بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مزایده مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مزایده به آدرس: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح یک سال، تعداد تابلوها ۸۱ عدد، مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه ۱/۰۸۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد.
گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مزایده جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند