مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

 • مزایده عمومی اجاره زمین چمن مصنوعی خیابان نقش جهان

  شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری و در اجرای مجوز شماره 24775 مورخ 1397/10/29 شورای اسلامی شهر پرند در نظر دارد نسبت به اجاره زمين چمن مصنوعی واقع در شهر پرند، خيابان نقش جهان پشت بازار روز شاهد به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مدت اجاره این زمین دو سال و قیمت پايه اجاره ماهيانه در سال اول 12،000،000 ریال و در سال دوم 15،000،000 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 30،000،000 ریال و هزینه دریافت اسناد مزایده  1،000،000 ریال می باشد.
  بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1397/12/11 و محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد. (روز انتشار آگهی محاسبه می‌شود.)
  گفتنی است که هزينه های تعميرات و نگهداری مجموعه زمين چمن و كليه تجهيزات و تأسيسات به عهده بهره بردار می باشد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مزایده عمومی اجاره زمین چمن مصنوعی خیابان نقش جهان
 
تاریخ: 5 اسفند 1397

شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری و در اجرای مجوز شماره 24775 مورخ 1397/10/29 شورای اسلامی شهر پرند در نظر دارد نسبت به اجاره زمين چمن مصنوعی واقع در شهر پرند، خيابان نقش جهان پشت بازار روز شاهد به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مدت اجاره این زمین دو سال و قیمت پايه اجاره ماهيانه در سال اول 12،000،000 ریال و در سال دوم 15،000،000 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 30،000،000 ریال و هزینه دریافت اسناد مزایده  1،000،000 ریال می باشد.
بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1397/12/11 و محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد. (روز انتشار آگهی محاسبه می‌شود.)
گفتنی است که هزينه های تعميرات و نگهداری مجموعه زمين چمن و كليه تجهيزات و تأسيسات به عهده بهره بردار می باشد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند