مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

  • مزایده عمومی اجاره محل احداث شهربازی موقت پارک فدک شهر پرند

    شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری و در اجرای مجوز شماره 24775 مورخ 1397/10/29 شورای اسلامی شهر پرند در نظر دارد نسبت به اجاره محل احداث شهربازی موقت واقع در شهر پرند، بلوار جمهوري اسلامی، پارك فدك شهر پرند به متراژ 500 متر مربع و به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مدت اجاره این زمین دو سال و قیمت پايه اجاره ماهيانه در سال اول 72،000،000 ریال و در سال دوم 90،000،000 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100،000،000 ریال و هزینه دریافت اسناد مزایده  1،000،000 ریال می باشد.
    بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1397/12/11 و محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد. (روز انتشار آگهی محاسبه می‌شود.)
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مزایده عمومی اجاره محل احداث شهربازی موقت پارک فدک شهر پرند
 
تاریخ: 5 اسفند 1397

شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری و در اجرای مجوز شماره 24775 مورخ 1397/10/29 شورای اسلامی شهر پرند در نظر دارد نسبت به اجاره محل احداث شهربازی موقت واقع در شهر پرند، بلوار جمهوري اسلامی، پارك فدك شهر پرند به متراژ 500 متر مربع و به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مدت اجاره این زمین دو سال و قیمت پايه اجاره ماهيانه در سال اول 72،000،000 ریال و در سال دوم 90،000،000 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100،000،000 ریال و هزینه دریافت اسناد مزایده  1،000،000 ریال می باشد.
بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1397/12/11 و محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد. (روز انتشار آگهی محاسبه می‌شود.)

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند