مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

  • مزایده عمومی اجاره گلخانه سرپوشيده فاز صفر شهر پرند

    شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری و در اجرای مجوز شماره 24545 مورخ 1397/10/10 شورای اسلامی شهر پرند در نظر دارد نسبت به اجاره گلخانه سرپوشيده به مساحت تقريبي 500 متر مربع در عرصه به مساحت تقريبی 1350 متر مربع واقع در شهر پرند، فاز صفر، خيابان علامه مطهری، روبروی پمپ بنزين به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مبلغ پایه اجاره ماهيانه 68،000،000 (شصت و هشت ميليون) ریال، مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 50،000،000 (پنجاه میلیون) ریال و هزینه دریافت اسناد مزایده  1،000،000 ریال می باشد.
    بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1397/12/11 و محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد. (روز انتشار آگهی محاسبه می‌شود.)
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مزایده عمومی اجاره گلخانه سرپوشيده فاز صفر شهر پرند
 
تاریخ: 5 اسفند 1397

شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری و در اجرای مجوز شماره 24545 مورخ 1397/10/10 شورای اسلامی شهر پرند در نظر دارد نسبت به اجاره گلخانه سرپوشيده به مساحت تقريبي 500 متر مربع در عرصه به مساحت تقريبی 1350 متر مربع واقع در شهر پرند، فاز صفر، خيابان علامه مطهری، روبروی پمپ بنزين به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مبلغ پایه اجاره ماهيانه 68،000،000 (شصت و هشت ميليون) ریال، مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 50،000،000 (پنجاه میلیون) ریال و هزینه دریافت اسناد مزایده  1،000،000 ریال می باشد.
بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1397/12/11 و محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد. (روز انتشار آگهی محاسبه می‌شود.)

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند