امام علی علیه السلام فرمودند:
بر آوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز، کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در بر آوردن آن، تا گوارا باشد.


 • تجدید مناقصه عمومی احداث پارک محله ای شهر پرند

  مناقصه عمومی طرح احداث پارك محله ای شهر پرند تجدید شد.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مناقصه عمومی طرح احداث پارک محله ای شهر پرند تجدید شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای حداقل رتبه سه رشته ابنيه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اجرا می گردد.  
  بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
  بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح سه ماه، مبلغ اعتبار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (ده میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (پانصد میلیون ریال) و مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد.
  گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
تجدید مناقصه عمومی احداث پارک محله ای شهر پرند
 
تاریخ: 25 خرداد 1398

مناقصه عمومی طرح احداث پارك محله ای شهر پرند تجدید شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مناقصه عمومی طرح احداث پارک محله ای شهر پرند تجدید شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای حداقل رتبه سه رشته ابنيه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اجرا می گردد.  
بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح سه ماه، مبلغ اعتبار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (ده میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (پانصد میلیون ریال) و مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد.
گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند