امام علی علیه السلام فرمودند:
بر آوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز، کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در بر آوردن آن، تا گوارا باشد.


 • تجدید مناقصه عمومی جدولگذاری معابر شهر پرند

  مناقصه عمومی پروژه جدولگذاری معابر پرند تجدید شد.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مناقصه عمومی پروژه جدولگذاری معابر پرند تجدید شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای حداقل رتبه چهار رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اجرا می گردد.  
  بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
  بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح سه ماه، مبلغ اعتبار ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (هفت میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (سیصد و پنجاه میلیون ریال) و مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد.
  گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
تجدید مناقصه عمومی جدولگذاری معابر شهر پرند
 
تاریخ: 25 خرداد 1398

مناقصه عمومی پروژه جدولگذاری معابر پرند تجدید شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مناقصه عمومی پروژه جدولگذاری معابر پرند تجدید شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای حداقل رتبه چهار رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اجرا می گردد.  
بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح سه ماه، مبلغ اعتبار ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (هفت میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (سیصد و پنجاه میلیون ریال) و مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد.
گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند