شعار روز چهارم:
" شهرداری و دهیاری؛ آموزش، توانمندسازی و فماوری های نوین "

14تا 20 تیر ماه هفته شهرداری ها و دهیاری ها گرامی باد

 

 • مناقصه عمومی جدولگذاری معابر شهر پرند

  شهرداری پرند پروژه جدولگذاری معابر پرند را به مناقصه عمومی گذاشته است.  
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، پروژه جدولگذاری معابر پرند به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای حداقل رتبه چهار رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اجرا می گردد.
  بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
  بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح سه ماه، مبلغ اعتبار ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (سیصد و پنجاه میلیون ریال) و مهلت توزیع و عودت اسناد از تاریخ ۹۸/۳/۸ لغايت ۹۸/۳/۱۹ می باشد.
  گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مناقصه عمومی جدولگذاری معابر شهر پرند
 
تاریخ: 12 خرداد 1398

شهرداری پرند پروژه جدولگذاری معابر پرند را به مناقصه عمومی گذاشته است.  
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، پروژه جدولگذاری معابر پرند به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای حداقل رتبه چهار رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اجرا می گردد.
بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح سه ماه، مبلغ اعتبار ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (سیصد و پنجاه میلیون ریال) و مهلت توزیع و عودت اسناد از تاریخ ۹۸/۳/۸ لغايت ۹۸/۳/۱۹ می باشد.
گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
علیرضا عرب
شهردار پرند