مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

 • مناقصه عمومی رفت و روب و جمع آوری و انتقال زباله شهر پرند

  شهرداری پرند باستناد مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵، پروژه رفت و روب و جمع آوری و انتقال زباله شهر پرند را به مناقصه عمومی گذاشته است.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند،  پروژه رفت و روب و جمع آوری و انتقال زباله شهر پرند به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار شرکت های دارای گواهی صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و صلاحیت دار، اجرا می گردد.
   بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
  بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح یک سال، مبلغ اعتبار ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سي و پنج میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (يك ميليارد و هفتصد و پنجاه میلیون ) ریال می باشد.
  گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مناقصه عمومی رفت و روب و جمع آوری و انتقال زباله شهر پرند
 
تاریخ: 22 فروردین 1398

شهرداری پرند باستناد مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵، پروژه رفت و روب و جمع آوری و انتقال زباله شهر پرند را به مناقصه عمومی گذاشته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند،  پروژه رفت و روب و جمع آوری و انتقال زباله شهر پرند به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار شرکت های دارای گواهی صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و صلاحیت دار، اجرا می گردد.
 بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح یک سال، مبلغ اعتبار ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سي و پنج میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (يك ميليارد و هفتصد و پنجاه میلیون ) ریال می باشد.
گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند