مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

 • مناقصه عمومی واگذاری تأمين نيرو جهت عملیات راهبردی آتش نشانی شهر پرند

  شهرداری پرند باستناد مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره ۲۵۴۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰، طرح واگذاری تامین نیرو جهت عملیات راهبردی آتش نشانی شهر پرند را به مناقصه عمومی گذاشته است.  
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، طرح واگذاری تامین نیرو جهت عملیات راهبردی آتش نشانی شهر پرند به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار شرکت های تامین نیرو, اجرا می گردد.  
  بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
  بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح یک سال، مبلغ اعتبار ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سي و سه میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (يك ميليارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال می باشد.
  گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مناقصه عمومی واگذاری تأمين نيرو جهت عملیات راهبردی آتش نشانی شهر پرند
 
تاریخ: 22 فروردین 1398

شهرداری پرند باستناد مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره ۲۵۴۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰، طرح واگذاری تامین نیرو جهت عملیات راهبردی آتش نشانی شهر پرند را به مناقصه عمومی گذاشته است.  
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، طرح واگذاری تامین نیرو جهت عملیات راهبردی آتش نشانی شهر پرند به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار شرکت های تامین نیرو, اجرا می گردد.  
بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح یک سال، مبلغ اعتبار ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سي و سه میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (يك ميليارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال می باشد.
گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند