امام علی علیه السلام فرمودند:
بر آوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز، کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در بر آوردن آن، تا گوارا باشد.


 • مناقصه عمومی پروژه احداث سقف مخزن بتنی

  شهرداری پرند پروژه احداث سقف مخزن بتنی را به مناقصه عمومی گذاشته است.  
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، پروژه احداث سقف مخزن بتنی به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای حداقل رتبه پنج رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اجرا می گردد.
   بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
  بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح سه ماه، مبلغ اعتبار ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون ریال) و مهلت توزیع و عودت اسناد  به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد.
  گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مناقصه عمومی پروژه احداث سقف مخزن بتنی
 
تاریخ: 25 خرداد 1398

شهرداری پرند پروژه احداث سقف مخزن بتنی را به مناقصه عمومی گذاشته است.  
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، پروژه احداث سقف مخزن بتنی به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای حداقل رتبه پنج رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اجرا می گردد.
 بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح سه ماه، مبلغ اعتبار ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون ریال) و مهلت توزیع و عودت اسناد  به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد.
گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند