مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

 • تجدید مناقصه عمومی پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر پرند

  شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری و با ابلاغیه شماره 24538 مورخ 97/10/10 شورای اسلامی شهر، مناقصه عمومی پروژه  احداث زمين چمن مصنوعی شهر پرند را تجدید نموده است.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مناقصه عمومی پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر پرند تجدید شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت، اجرا خواهد شد.
  بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 97/11/27 و کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
  بر اساس این گزارش، مدت اجرای این پروژه سه ماه، مبلغ اعتبار 5،000،000،000 ( پنج میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  250،000،000 (دویست و پنجاه میلیون) ریال می باشد.
  گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
تجدید مناقصه عمومی پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر پرند
 
تاریخ: 16 بهمن 1397

شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری و با ابلاغیه شماره 24538 مورخ 97/10/10 شورای اسلامی شهر، مناقصه عمومی پروژه  احداث زمين چمن مصنوعی شهر پرند را تجدید نموده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مناقصه عمومی پروژه احداث زمین چمن مصنوعی شهر پرند تجدید شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت، اجرا خواهد شد.
بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 97/11/27 و کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، مدت اجرای این پروژه سه ماه، مبلغ اعتبار 5،000،000،000 ( پنج میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  250،000،000 (دویست و پنجاه میلیون) ریال می باشد.
گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند