امام خمینی (ره) فرمودند:
« اعضای شواری نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین اند. »

 • تجدید مناقصه عمومی پروژه لكه گيري آسفالت معابر شهر پرند

  شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری و با ابلاغیه شماره 24536 مورخ 97/10/10 شورای اسلامی شهر، مناقصه عمومی پروژه لكه گيري آسفالت معابر شهر پرند را تجدید نموده است.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مناقصه عمومی پروژه لكه گيري آسفالت معابر شهر پرند تجدید شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت، اجرا خواهد شد.
  بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 97/11/27 و کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
  بر اساس این گزارش، مدت اجرای این پروژه سه ماه، مبلغ اعتبار 7،000،000،000 ( هفت میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 350،000،000 (سیصد و پنجاه میلیون) ریال می باشد.
  گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
تجدید مناقصه عمومی پروژه لكه گيري آسفالت معابر شهر پرند
 
تاریخ: 16 بهمن 1397

شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری و با ابلاغیه شماره 24536 مورخ 97/10/10 شورای اسلامی شهر، مناقصه عمومی پروژه لكه گيري آسفالت معابر شهر پرند را تجدید نموده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، مناقصه عمومی پروژه لكه گيري آسفالت معابر شهر پرند تجدید شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت، اجرا خواهد شد.
بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 97/11/27 و کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، مدت اجرای این پروژه سه ماه، مبلغ اعتبار 7،000،000،000 ( هفت میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 350،000،000 (سیصد و پنجاه میلیون) ریال می باشد.
گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند