مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

 • مناقصه عمومی طرح خريد لوله و اتصالات پلی اتيلنی جهت آبياری فضای سبز شهر پرند

  شهرداری پرند باستناد مجوز شماره ۲۵۴۸۶ مورخ ۹۷/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر پرند، طرح خريد لوله و اتصالات پلی اتيلنی را به مناقصه عمومی گذاشته است.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، طرح خريد لوله و اتصالات پلی اتيلنی جهت آبياری فضای سبز به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت، اجرا می گردد.  
  بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
  بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح یک سال، مبلغ اعتبار ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیون ) ریال می باشد.
  گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مناقصه عمومی طرح خريد لوله و اتصالات پلی اتيلنی جهت آبياری فضای سبز شهر پرند
 
تاریخ: 21 فروردین 1398

شهرداری پرند باستناد مجوز شماره ۲۵۴۸۶ مورخ ۹۷/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر پرند، طرح خريد لوله و اتصالات پلی اتيلنی را به مناقصه عمومی گذاشته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، طرح خريد لوله و اتصالات پلی اتيلنی جهت آبياری فضای سبز به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت، اجرا می گردد.  
بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ و کلیه متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، مدت اجرای این طرح یک سال، مبلغ اعتبار ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیون ) ریال می باشد.
گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند