مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

 • مناقصه عمومی پروژه طراحی ساختمان مرکزی شهرداری پرند

  شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری، پروژه طراحی ساختمان مرکزی شهرداری پرند را به مناقصه عمومی گذاشته است.
  به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، پروژه طراحی ساختمان مرکزی شهرداری پرند به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت، اجرا می گردد.
   بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1397/12/11 و کلیه شركت های دارای حداقل رتبه دو صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور رشته ساختمان‌های مسكوني، تجاری، اداری صنعتی و انتظامی و دارای سابقه طراحی حداقل 3 پروژۀ اداری با زير بناي بالای 10000 متر مربع می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
  بر اساس این گزارش، مدت اجرای این پروژه سه ماه، مبلغ اعتبار 1،985،000،000 ریال (يك میلیارد و نهصد و هشتاد و پنج ميليون ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 100،000،000 (يكصد میلیون) ریال می باشد.
  گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • ارسال به دوستان
  x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
مناقصه عمومی پروژه طراحی ساختمان مرکزی شهرداری پرند
 
تاریخ: 5 اسفند 1397

شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری، پروژه طراحی ساختمان مرکزی شهرداری پرند را به مناقصه عمومی گذاشته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، پروژه طراحی ساختمان مرکزی شهرداری پرند به مناقصه عمومی گذاشته شد و به زودی پس از انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت، اجرا می گردد.
 بر اساس این گزارش، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1397/12/11 و کلیه شركت های دارای حداقل رتبه دو صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور رشته ساختمان‌های مسكوني، تجاری، اداری صنعتی و انتظامی و دارای سابقه طراحی حداقل 3 پروژۀ اداری با زير بناي بالای 10000 متر مربع می توانند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم (روز انتشار محاسبه می شود) جهت دریافت و عودت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30  اتوبان تهران – ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت، ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، مدت اجرای این پروژه سه ماه، مبلغ اعتبار 1،985،000،000 ریال (يك میلیارد و نهصد و هشتاد و پنج ميليون ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 100،000،000 (يكصد میلیون) ریال می باشد.
گفتنی است که در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند