رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:

هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار؛

رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانه ‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم.

  • کسب مقام اول چهارمین جشنوارۀ بین المللی نقاشی کودکان بیمار در ایتالیا برای کودک پرندی

    عسل قشنگ زاده از شهر پرند نفر اول چهارمین جشنوارۀ بین المللی نقاشی کودکان بیمار در ایتالیا شد.
    به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در این جشنواره که به همت گروه سلامت و هنر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با هدف توجه و حمایت از سلامت روان کودکان بیمار در بهار 97 برگزار شد، عسل قشنگ زاده از اهالی شهر پرند، مقام اول این جشنواره را از آنِ خود کرد.
    گفتنی است که عسل قشنگ زاده 19 آبان 97 برای دریافت اصل لوح تقدیر و مدال قهرمانی خود عازم ایتالیا خواهد شد.
  • ارسال به دوستان
    x هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید
کسب مقام اول چهارمین جشنوارۀ بین المللی نقاشی کودکان بیمار در ایتالیا برای کودک پرندی
 
تاریخ: 18 شهریور 1397

عسل قشنگ زاده از شهر پرند نفر اول چهارمین جشنوارۀ بین المللی نقاشی کودکان بیمار در ایتالیا شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، در این جشنواره که به همت گروه سلامت و هنر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با هدف توجه و حمایت از سلامت روان کودکان بیمار در بهار 97 برگزار شد، عسل قشنگ زاده از اهالی شهر پرند، مقام اول این جشنواره را از آنِ خود کرد.
گفتنی است که عسل قشنگ زاده 19 آبان 97 برای دریافت اصل لوح تقدیر و مدال قهرمانی خود عازم ایتالیا خواهد شد.

     
آخرین اخبار برگزیده
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند