مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

مسئول اجرائیات
 
                                                                    
 
آقای داود نوروزی
مسئول اجرائیاتسوابق کاری:

- کارشناس شهرسازی
- دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری
- کارشناس خدمات شهری
- عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
- عضو انجمن بتن ایران

 
فرداد الماسی نیا 
سرپرست شهرداری پرند