شعار روز پنجم:
" شهرداری و دهیاری؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادی "

14تا 20 تیر ماه هفته شهرداری ها و دهیاری ها گرامی باد

 

رئیس اداره امور اداری
 

 
خانم اعظم برفر
رئیس اداره امور اداری
علیرضا عرب
شهردار پرند