مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

رئیس اداره امور اداری
 

 
خانم اعظم برفر
رئیس اداره امور اداری
فرداد الماسی نیا 
سرپرست شهرداری پرند