مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

ارتباط با بازرسی
 
 اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی شهرداری پرند

 با شماره تماس و نمابر:
56935700

 آماده دریافت پیشنهاد، انتقاد و رسیدگی به شکایات شهروندان محترم پرند می باشد.
فرداد الماسی نیا 
سرپرست شهرداری پرند