مقام معظم رهبری (مدظلله العالی):

دخت گرامی رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) معمای ناشناخته ذهن و معارف بشری است.

 

مسئول اصناف
 آقای مهدی برزگر
مسئول اصناف
علیرضا عرب
شهردار پرند