مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

مسئول اصناف
 آقای محمد گودرزی
مسئول اصناف
فرداد الماسی نیا 
سرپرست شهرداری پرند