شعار روز پنجم:
" شهرداری و دهیاری؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادی "

14تا 20 تیر ماه هفته شهرداری ها و دهیاری ها گرامی باد

 

مسئول اصناف
 آقای مهدی برزگر
مسئول اصناف
علیرضا عرب
شهردار پرند