شعار روز پنجم:
" شهرداری و دهیاری؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادی "

14تا 20 تیر ماه هفته شهرداری ها و دهیاری ها گرامی باد

 

رئیس اداره درآمد
 
 
                                                                    

خانم مرضیه نادری
سرپرست واحد درآمدسوابق اجرایی:

1- مسئول درآمد شهرداری از سال 91 تا سال 93
2- دبیر کمیسیون ماده 77 شهرداری تا سال 93
3- کارشناس اعتبارات و بودجه شهرداری از سال 93تا سال 94
4- مسئول حسابداری شهرداری از سال 94 تا سال 95
5- ذیحساب سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری از سال 94تا سال 95
6- حسابرس داخلی شهرداری از سال 96تا سال 98
7- عضو و کارشناس مالی در هیئت عالی کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری 
علیرضا عرب
شهردار پرند