شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین
روی دل با کاروان کربلا دارد حسین
 
اشک خونین گو بیا بنشین به چشم " شهریار"
کاندرین گوشه عزایی بی ریا دارد حسین
 
* گزیده ای از شهر استاد شهریار در رثای امام حسین (ع)

« 27 شهریور ماه سالروز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد. »

 

رئیس اداره درآمد
 

 
آقای مهندس روح اله حسنی
رئیس اداره درآمد شهرداری پرند
 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند