مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

رئیس اداره امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری پرند
 
                                                         

جناب آقای احسان فرزانه
رئیس اداره امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری پرند

 
فرداد الماسی نیا 
سرپرست شهرداری پرند