الیوم کملت لکم دینکم  و اتممت علیکم نعمتى  و رضیت لکم الاسلام دینا . ( سوره مائده : .3 )
« روز غدیر خم دین شما را به حد کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را بعنوان دین براى شما پسندیدم . »

رئیس اداره امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری پرند
 نام: مجید                                           نام خانوادگی: آقاجانلو                                    فرزند: رسول
تاریخ تولد: 1362                  وضعیت استخدام: کارمند قراردادی شهرداری پرند                 سابقه کار: 11 سال
وضعیت تأهل: متأهل              سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و کارشناسی ارشد مدیریت اجراییسوابق خدمتی
1- کارشناس حوزه عمرانی فرمانداری شهرستان رباط کریم
2- دبیر ستاد فضای سبز فرمانداری شهرستان رباط کریم
3- کارشناس کنترل و مسئول پیگیری پروژه های تملک دارایی شهرستان رباط کریم
4- مسئول امور اجتماعی بخشداری مرکزی شهرستان رباط کریم
5- مسئول شهری و روستایی بخشداری مرکزی شهرستان رباط کریم
6- مسئول امور عمرانی بخشداری مرکزی شهرستان رباط کریم
7- دهیار شترخوار
8- سرپرست دهیاری سفیدار
9- سرپرست دهیاری نوده
10- سرپرست دهیاری صالح آباد بخش آفتاب
11- مدیر حوزه شهرداری پرند
12- معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند
13- سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری پرند
14- مدیر امور اداری شهرداری پرند
15- کارشناس فضای سبز و محیط زیست شهرداری پرند
16- مشاور بخشدار مرکزی شهرستان رباط کریم
17-مدیر پروژه و مجموعه گلخانه های شرکت طراحی و اجرای فضای سبز باغبانباشی
18- کارشناس دفتر امور مناطق محروم ریاست جمهوری در حوزه معاونت امور اشتغالزا
19- نایب رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شهرداری پرند
20- بازرس ادوار مختلف انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر

21- نماینده ویژه بخشدار در انتخابات دوره چهارم شورای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری
22- مسئول کمیته حراست و امنیت بخش مرکزی شهرستان رباط کریم در انتخابات دوره چهارم شورای اسلامی و دور یازدهم ریاست جمهوری
23- عضو هیئت امنای صندوق رفاهی کارکنان شهرداری پرند
24- عضو کمیسیون ماده 7 لایحه حفظ و گسترش فضای سبز
25- عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند