شعار روز پنجم:
" شهرداری و دهیاری؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادی "

14تا 20 تیر ماه هفته شهرداری ها و دهیاری ها گرامی باد

 

رئیس اداره امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری پرند
 
                                                         

جناب آقای احسان فرزانه
رئیس اداره امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری پرند

 
علیرضا عرب
شهردار پرند