شعار روز پنجم:
" شهرداری و دهیاری؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادی "

14تا 20 تیر ماه هفته شهرداری ها و دهیاری ها گرامی باد

 

معاونت خدمات شهری و فضای سبز شهرداری پرند
 
 
 
 

 
علیرضا عرب
شهردار پرند