امام باقر (ع) فرمود:

« هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
»

سوابق جناب آقای هادی نصرالله زاده
 

هادی نصرالله زاده

سرپرست فنی عمرانی شهرداری پرند
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند