پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود:

«
الْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِي طَلَبِ الْحَلَال     عبادت ده جز است که نُه جز آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است. »

سوابق جناب آقای هادی نصرالله زاده
 

هادی نصرالله زاده

سرپرست فنی عمرانی شهرداری پرند
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند