امام حسین علیه السّلام فرمودند:

إنَّ حَوائِجَ الناسِ إلَیکم مِن نِعَمِ اللهِ عَلَیکم فَلا تَمَلّوا النِّعَمَ           «  نیاز مردم به شما، از نعمت های خدا بر شما است. از این نعمت ها خسته و بیزار نباشید. »

سوابق جناب آقای سید حسین مقدسی
 
سید حسین مقدسی
مسئول اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی شهرداری پرند

** مسئول بازرسی حوزه شهرداریها در اداره کل بازرسی استانداری تهران
** کارشناس حوزه شهرداریها در اداره کل بازرسی استانداری تهران (4 سال)
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند