امام باقر (ع) فرمود:

« هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
»

سوابق جناب آقای سید حسین مقدسی
 
سید حسین مقدسی
مسئول اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی شهرداری پرند

** مسئول بازرسی حوزه شهرداریها در اداره کل بازرسی استانداری تهران
** کارشناس حوزه شهرداریها در اداره کل بازرسی استانداری تهران (4 سال)
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند