امام باقر (ع) فرمود:

« هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
»

سوابق سرپرست معاونت اداری و مالی
 

نام و نام خانوادگی : حمید رضا برکتی
متولد : 1364
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت 
سمت : سرپرست معاونت اداری مالی شهرداری پرند
سمت های دیگر:
سرپرست حوزه روابط عمومی شهرداری پرند
مسئول مالی دفتر امام جمعه پرند
مدیر روابط عمومی دفتر امام جمعه پرند
مسئول مالی کارخانه بافندگی رهبر
مدیر اجرایی ستاد نماز جمعه پرند
مسئول کانون فرهنگی شهدای گمنام مسجد امام حسن مجتبی(ع)
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند