مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی
 
 

یحیی امینی فر
سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری پرند

 
 

 
فرداد الماسی نیا 
سرپرست شهرداری پرند