امام صادق علیه السلام فرمودند:
 إسماعُ الأصَمِّ مِن غَيرِ تَضَجُّرٍ صَدَقةٌ هَنِيئَةٌ    " فهماندن سخن به ناشنوا، بى آن كه از اين كار اظهار ناراحتى كنى، صدقه اى گواراست. "
                                                                                                                                                                                                                                              ✨ آغاز هفته جهانی ناشنوایان گرامی باد.

سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی
 
 

یحیی امینی فر
سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری پرند

 
 

 
علیرضا عرب
شهردار پرند