امام حسین علیه السّلام فرمودند:

إنَّ حَوائِجَ الناسِ إلَیکم مِن نِعَمِ اللهِ عَلَیکم فَلا تَمَلّوا النِّعَمَ           «  نیاز مردم به شما، از نعمت های خدا بر شما است. از این نعمت ها خسته و بیزار نباشید. »

سوابق شهردار کنونی
 
                                                                  سید کاظم میری آشتیانی

-
مسئول مالی شهرداری آشتیان از سال 1362 تا 1367
-
معاون شهردار آشتیان از سال 1367 به مدت 5 سال
-
شهردار فر میهن از سال 1372 به مدت 3 سال
-
شهردار اشتهارد از سال 1375 به مدت 7 سال
-
شهردار حسن آباد فشافویه به مدت 14 سال و شش ماه
-
نماینده شهرداران استان تهران در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
-
نماینده شهرداران در سازمان همیاری شهرداری های استان تهران و عضو هیئت مدیره آن سازمان
-
اخذ رتبه شهردار نمونه استان تهران
 
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند