امام هادی علیه السلام می فرمایند:

اُذکُر حَسَراتِ التَّفریطِ بِأَخذِ تَقدیمِ الحَزمِ

به جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت‌های گذشته، با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن.
(میزان الحکمة، ج. ۷، ص. ۴۵۴)
سوابق شهردار پرند
 
                                                                 
                                                                                                                                                                                            
                                                 
                                                                                        
                                                                                         نام و نام خانوادگی: علیرضا عرب
                                                            
                                                                      سال تولد: 1357                          شماره شناسنامه:1                                      
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد: رشته شهرسازی     کارشناسی: رشته معماری      و دارای گواهینامه شهرسازی از دانشکده جهاد اسلامی تهران
 
سوابق اجرایی:
1- معاون عمران شهرسازی شهرداری شاهدشهر طی سال های 1381 تا 1383
2- معاون فنی و عمرانی و شهرسازی شهرداری شاهدشهر طی سال های 1383 تا 1388
3- سرپرست شهرداری شاهدشهر به مدت 3 ماه در سال 1388
4- معاون شهرداری منطقه 1 شهرداری قدس در سال 1389
5- شهردار منطقه 1 شهرداری قدس در سال 1390
6- معاون فنی و شهرسازی شهرداری قدس طی سال های 1390-1392
7- معاون فنی و شهرسازی شهرداری گلستان / شهرستان بهارستان در سال های 1392 الی 1393
8- شهردار پیشنهادی و سرپرست شهرداری گلستان به مدت 4 ماه در سال 1394
9- مشاور شهردار رباط کریم طی سال 1395 تا نیمه اول 1396
10- نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده صد شهرداری پرند
11- شهردار گلستان در سال های 1393 و 1397

 
علیرضا عرب
شهردار پرند