مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

سوابق شهردار پرند
 
                                                                 
                                                                                                       
                                                                                            

سعید آگشته متولد ۱۳۵۳ فارغ التحصیل کارشناسی عمران در سال 1375 و کارشناسی ارشد شهرسازی برنامه ریزی شهری و  منطقه ای در سال 1379
   
سعید آگشته
شهردار شهر پرند