الیوم کملت لکم دینکم  و اتممت علیکم نعمتى  و رضیت لکم الاسلام دینا . ( سوره مائده : .3 )
« روز غدیر خم دین شما را به حد کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را بعنوان دین براى شما پسندیدم . »

سوابق شهردار پرند
 
                                                                 
                                                                                                       
                                                                                            

سعید آگشته متولد ۱۳۵۳ فارغ التحصیل کارشناسی عمران در سال 1375 و کارشناسی ارشد شهرسازی برنامه ریزی شهری و  منطقه ای در سال 1379
   
سعید آگشته
شهردار شهر پرند