امام علی ( علیه السلام) فرمودند:

 سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ فَخَفِّضْ فِي اَلْمُكْتَسَب ؛                    آنچه برایت مقدّر شده به تو خواهد رسید، پس در کار و کسبت حریص و افراطی مباش.

سوابق شهردار کنونی
 
                                                                  سید کاظم میری آشتیانی

-
مسئول مالی شهرداری آشتیان از سال 1362 تا 1367
-
معاون شهردار آشتیان از سال 1367 به مدت 5 سال
-
شهردار فر میهن از سال 1372 به مدت 3 سال
-
شهردار اشتهارد از سال 1375 به مدت 7 سال
-
شهردار حسن آباد فشافویه به مدت 14 سال و شش ماه
-
نماینده شهرداران استان تهران در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
-
نماینده شهرداران در سازمان همیاری شهرداری های استان تهران و عضو هیئت مدیره آن سازمان
-
اخذ رتبه شهردار نمونه استان تهران
 
صمد محمدی
سرپرست شهرداری پرند