امام جعفرصادق (عليه‌السلام):

                 لاتَدَعْ طَلَبَ الرِّزق مِن حِلِّهِ فَاِنّهُ عَوْنٌ لَكَ عَلي دينِكَ.

                هيچ‌گاه از تحصيل روزی حلال رو گردان مباش. مال حلال ياور و معين تو در حفظ دين و ايمان تو است.

اعضای شورا
 

فریبا مرادپور
رئیس شورای اسلامی شهر
رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان
 

حسین کسمرادی
نایب رئیس شورای اسلامی شهر
و رئیس کمیسیون عمران و برنامه و بودجه
سعید میرزایی

خزانه دار و رئیس کمیسیون حقوقی، ورزش و جوانان
حمید گراوندی

منشی اول و رئیس کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل
 محمد فولادی
سخنگو، منشی دوم و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

آریا خانی
عضو شواری اسلامی شهر پرند

محمد کریمی
عضو شورای اسلامی شهر پرند
 

 
سعید آگشته
شهردار شهر پرند