مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
" این بیماری (کرونا) گذر است و خواهد رفت. "

اعضای شورا
 
آریا خانی
رئیس شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک


 
حمید گراوند
نایب رئیس شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

 
حسین کسمرادی
سخنگوی شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون حقوقی، ورزش و جوانان

 
محمد فولادی
منشی اول شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

 
محمد کریمی
منشی دوم شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز
 
فریبا مرادپور
خزانه دار شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان

 
سعید میرزایی
رئیس کمیسیون عمران، برنامه و بودجه


 

 
علیرضا عرب
شهردار پرند