مقام معظم رهبری (مدظلله العالی):

دخت گرامی رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) معمای ناشناخته ذهن و معارف بشری است.

 

اعضای شورا
 

فریبا مرادپور
رئیس شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان


 

صیاد شرافت پور
عضو شورای اسلامی شهر پرند


 
حسین کسمرادی

سخنگوی شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون حقوقی، ورزش و جوانان
سعید میرزایی
منشی اول شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری
محمد فولادی
منشی دوم شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

آریا خانی
خزانه دار شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون عمران، برنامه و بودجه
محسن منافی
عضو شورای اسلامی شهر پرند


 

 
علیرضا عرب
شهردار پرند