شعار روز پنجم:
" شهرداری و دهیاری؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادی "

14تا 20 تیر ماه هفته شهرداری ها و دهیاری ها گرامی باد

 

اعضای شورا
 

فریبا مرادپور
رئیس شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان


 
محمد کریمی
نایب رئیس شورای اسلامی شهر پرند
 
حسین کسمرادی

سخنگوی شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون حقوقی، ورزش و جوانان
سعید میرزایی
منشی اول شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری
محمد فولادی
منشی دوم شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

آریا خانی
خزانه دار شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون عمران، برنامه و بودجه
حمید گراوند
رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز


 

 
علیرضا عرب
شهردار پرند