امام هادی علیه السلام می فرمایند:

اُذکُر حَسَراتِ التَّفریطِ بِأَخذِ تَقدیمِ الحَزمِ

به جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت‌های گذشته، با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن.
(میزان الحکمة، ج. ۷، ص. ۴۵۴)
اعضای شورا
 

فریبا مرادپور
رئیس شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان


 

صیاد شرافت پور
عضو شورای اسلامی شهر پرند


 
حسین کسمرادی

سخنگوی شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون حقوقی، ورزش و جوانان
سعید میرزایی
منشی اول شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری
محمد فولادی
منشی دوم شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

آریا خانی
خزانه دار شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون عمران، برنامه و بودجه
محسن منافی
عضو شورای اسلامی شهر پرند


 

 
علیرضا عرب
شهردار پرند