امام علی علیه السلام فرمودند:
بر آوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز، کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در بر آوردن آن، تا گوارا باشد.


اعضای شورا
 

فریبا مرادپور
رئیس شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان


 

محمد کریمی
نایب رئیس شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون خمات شهری و فضای سبز

 
حسین کسمرادی

سخنگوی شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون حقوقی، ورزش و جوانان
سعید میرزایی
منشی اول شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری
محمد فولادی
منشی دوم شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

آریا خانی
خزانه دار شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون عمران، برنامه و بودجه
حمید گراوندی
نماینده شورای اسلامی شهر پرند
در شورای اسلامی شهرستان رباط کریم


رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

 

 
روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند