امام صادق علیه السلام فرمودند:
 إسماعُ الأصَمِّ مِن غَيرِ تَضَجُّرٍ صَدَقةٌ هَنِيئَةٌ    " فهماندن سخن به ناشنوا، بى آن كه از اين كار اظهار ناراحتى كنى، صدقه اى گواراست. "
                                                                                                                                                                                                                                              ✨ آغاز هفته جهانی ناشنوایان گرامی باد.

سرپرست اداره امور مالی
 


حمیدرضا برکتی
سرپرست اداره امور مالی

1. مدیر روابط عمومی شهرداری پرند در سال ۹۶
2. معاونت اداری- مالی در سال 97
3. رئیس اداره مالی در سال 97
4. سرپرست اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری پرند از اواخر ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹
5. رئیس اداره مالی شهرداری پرند از اردیبهشت ۹۹ تاکنون

 
علیرضا عرب
شهردار پرند