امام حسین علیه السّلام فرمودند:

إنَّ حَوائِجَ الناسِ إلَیکم مِن نِعَمِ اللهِ عَلَیکم فَلا تَمَلّوا النِّعَمَ           «  نیاز مردم به شما، از نعمت های خدا بر شما است. از این نعمت ها خسته و بیزار نباشید. »

سوابق جناب آقای سعید پای بند
 
رزمه کاری:
نام و نام خانوادگی: سعید پای بند
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی

سوابق کاری:
1-کارشناس حمل ونقل شهرداری پرند
2-کارشناس خدمات شهری شهرداری پرند
3-کارشناس روابط عمومی شهرداری پرند
4-مدیر روابط عمومی شهرداری پرند
5-مشاور شهردار سیروان استان ایلام
6-روزنامه نگار و پژوهشگر در امور شهری،جامعه شناسی و فرهنگی
7-عضو انجمن روانشناسی ایران
8-مدرس دانشگاه
9-جانشین اول مدیریت ستاد بحران شهرداری پرند
10-عضو کمیسیون معاملات متوسط شهرداری پرند
11-عضو بند 20 ماده 55 شهرداری پرند
 

 
سید کاظم میری آشتیانی
شهردار پرند