مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی):
ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.

مناقصه و مزایده
 

فیلتر

از
تا
جستجو
موضوع مناقصه
مرتب شود با
به صورت

سعید آگشته
شهردار شهر پرند