مقام معظم رهبری (مد ظلله العالی ):

در انتخابات، مردم در حقیقت به پایه‌های اعتقادی خودشان و به آنچه بر آن پایه‌ها مبتنی است، رأی می‌دهند.
 

مناقصه و مزایده
 

فیلتر

از
تا
جستجو
موضوع مناقصه
مرتب شود با
به صورت

روح اله حسنی
سرپرست شهرداری پرند