شعار روز پنجم:
" شهرداری و دهیاری؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادی "

14تا 20 تیر ماه هفته شهرداری ها و دهیاری ها گرامی باد

 

مناقصه و مزایده
 

فیلتر

از
تا
جستجو
موضوع مناقصه
مرتب شود با
به صورت

عنوان
تجدید مناقصه عمومی احداث پارک محله ای شهر پرند
اخذ مشاور عامل چهارم پروژه های عمرانی
ساخت فاز دو و تكميل ساختمان شهرداري شهر پرند
واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماند خشک شهر پرند
تجدید مزایده عمومی طرح اجاره تابلوهای تبلیغاتی در فازهای صفر تا دو شهر پرند 1398/05/12 1398/05/12
تجدید مناقصه عمومی پروژه احداث سقف مخزن بتنی شهر پرند
تجدید مناقصه عمومی پروژه احداث پارک محله ای شهر پرند
تجدید مناقصه عمومی جدولگذاری معابر شهر پرند
مناقصه عمومی پروژه آسفالت معابر شهر پرند
مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهر پرند در فازهای صفر تا دو
تجدید مناقصه عمومی جدولگذاری معابر شهر پرند
مناقصه عمومی پروژه احداث سقف مخزن بتنی
عنوان 1398/03/11 1398/03/20
آگهی مناقصه عمومی احداث پارک محله ای شهر پرند 1398/03/20 1398/03/20
آگهی مناقصه عمومی جدولگذاری معابر سطح شهر پرند 1398/03/30 1398/03/29
آگهی مزایده عمومی اجاره محل احداث شهربازی موقت 1398/03/01 1398/03/10
آگهی مناقصه پروژه های عمرانی شهرداری پرند 1398/01/01 1398/01/31
علیرضا عرب
شهردار پرند